Přednášející

Ing. Štěpán Křeček, MBA / Téma: Došli jsme na vrchol hospodářského cyklu. Co bude dál?

Ing. Štěpán Pírko / Téma: 10 let od krize – je vše vyřešeno, nebo jsme na prahu další?


Ing. Štěpán Křeček, MBA

Na pozici hlavního ekonoma ve společnosti BH Securities a.s., obchodníka s cennými papíry, zodpovídá za tvorbu makroekonomických analýz a strategických podkladů. Rovněž se věnuje komunikaci s veřejností a médii. Jako host televizních a rozhlasových pořadů se často vyjadřuje k aktuálnímu ekonomickému dění. V současné době patří mezi nejcitovanější české ekonomy. Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde dále působí a vyučuje několik předmětů. Po odborné stránce se zaměřuje na analýzu české ekonomiky, sociální systémy a veřejné rozpočty. Na tato témata napsal řadu odborných prací. Rád sportuje, čte a poslouchá vážnou hudbu.

Ing. Štěpán Pírko

Je předsedou představenstva a hlavním portfolio manažerem ve společnosti Colosseum, a.s., předním českém obchodníkovi s cennými papíry. Na kapitálových trzích působí od vzniku české burzy v roce 1993 jako investor, podnikatel, ekonom, analytik a portfolio manažer. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a složil též zkoušky National Futures Association v USA. Od roku 1998 pravidelně publikuje komentáře, odborné i populární články týkající se ekonomiky, kapitálových trhů, investování, zlata a dalších komodit. Vystupoval ve většině ekonomických pořadů vysílaných tuzemskými televizními stanicemi, rádii a internetovými médii, přednáší na seminářích pro veřejnost, klienty a zaměstnance společnosti. Ve volném čase se věnuje rodině, sportu a horám.